AllDentPharm® | Partner Godny Zaufania
TEL. (42) 683 36 35 | (42) 683 36 34 | 600 399 755
PN-PT 08:00 - 16:00
ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź


Arti-Base® 60

arti base

Arti-Base® 60 jest szybko wiążącym specjalnym gipsem artykulacyjnym (montażowym) o podwyższonych właściwościach klejących, służy do precyzyjnego montażu modelu w artykulatorze.

Arti-base® 60 jest gipsem szybko wiążącym (4-5 min.), pozwala na montaż kilku modeli „za jednym zamachem”. Skraca to czas oczekiwania i pozwala na przyspieszenie pracy!

Arti-base® 60 posiada najniższy współczynnik ekspansji – pozwala na uniknięcie niepożądanych efektów. Zapewnia optymalne warunki montażu modeli!

Arti-base® 60 posiada podwyższone właściwości klejące. Arti-base® 60 to pewne mocowanie modelu w artykulatorze.

  Arti-base® 60

 • W / P [ml] H20 na 100 g proszku – 30
 • Czas mieszania maszynowy (manualny) [s] – 30
 • Czas obróbki [min] – 2-3
 • Czas wiązania [min] – –
 • Wyjęcie z formy po [min] – 20
 • Twardość w skali Rockwell’a po 30 min. [N/mm2] – 50
 • Twardość w skali Rockwell’a po 60 min. [N/mm2] – –
 • Twardość w skali Rockwell’a po 24h. [N/mm2] – >60
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1h [MPa] – 25
 • Wytrzymałość na ściskanie po 24h [MPa] – >25
 • Współczynnik ekspansji [%] – <0,04


Prawa Autorskie Zastrzeżone - AllDentPharm®