AllDentPharm® | Partner Godny Zaufania
TEL. (42) 683 36 35 | (42) 683 36 34 | 600 399 755
PN-PT 08:00 - 16:00
ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź


Dentona No. 1

dentona no 1

Dentona No.1 jest specjalnym tiksotropowym bardzo twardym gipsem (pow. 400 N/mm2) z domieszką tworzywa.

 • Do wykonywania łuków zębowych.
 • Typ IV
 • Pozwala na szybkie wyjęcie z formy.
 • Charakteryzuje się wysokim poziomem stabilności, o bardzo małej ekspansji.

  Właściwości fizyczne:

 • Maksymalna odporność na ścieranie.
 • Wyjątkowa powierzchnia o bezkonkurencyjnym blasku.
 • Niekrusząca się powierzchnia granicy preparacji.
 • Wysoka stabilność przy bardzo dobrej płynności.

  Dentona No. 1

 • W / P [ml] H20 na 100 g proszku – 18-19ml
 • Czas mieszania maszynowy (manualny) [s] – 60
 • Czas obróbki [min] – 7-9
 • Czas wiązania [min] – 13-15
 • Twardość w skali Rockwell’a po 30 min. [N/mm2] – 260
 • Twardość w skali Rockwell’a po 60 min. [N/mm2] – 330
 • Twardość w skali Rockwell’a po 24h. [N/mm2] – >400
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1h [MPa] – 90
 • Wytrzymałość na ściskanie po 24h [MPa] – >125
 • Współczynnik ekspansji [%] – <0,08


Prawa Autorskie Zastrzeżone - AllDentPharm®