AllDentPharm® | Partner Godny Zaufania
TEL. (42) 683 36 35 | (42) 683 36 34 | 600 399 755
PN-PT 08:00 - 16:00
ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź


Sockel-Plaster® GT 160

sockel-plaster

  Sockel-plaster® GT 160 jest specjalnym gipsem płynnym zgodnym z normą DIN EN ISO 6873: 2000.

 • Do podstaw łuków zębowych.
 • Typ IV
 • Do wykonywania wolnych od napięć podstaw modeli w technice odlewniczej.

Sockel-plaster® GT 160 posiada najniższy współczynnik ekspansji i pozwala na uzyskiwanie dokładnych w pasowaniu i wolnych od napięć podstaw mo­deli.

Zaletą Sockel-plaster® GT 160 jest jego szczególna płynność. Dzięki innowacyjnej technice odlewania możliwe jest otrzymanie kilku podstaw w jednym cyklu roboczym.

Pozwala to na dużą oszczędność czasu przy wykonywaniu podstaw łuków zębowych!

  Sockel-Plaster® GT 160

 • W / P [ml] H20 na 100 g proszku – 24
 • Czas mieszania maszynowy (manualny) [s] – 60
 • Czas obróbki [min] – 8-9
 • Czas wiązania [min] – 13/14
 • Wyjęcie z formy po [min] – 30
 • Twardość w skali Rockwell’a po 30 min. [N/mm2] – 130
 • Twardość w skali Rockwell’a po 60 min. [N/mm2] – 150
 • Twardość w skali Rockwell’a po 24h. [N/mm2] – >160
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1h [MPa] – 60
 • Wytrzymałość na ściskanie po 24h [MPa] – >70
 • Współczynnik ekspansji [%] – <0,06


Prawa Autorskie Zastrzeżone - AllDentPharm®