AllDentPharm® | Partner Godny Zaufania
TEL. (42) 683 36 35 | (42) 683 36 34 | 600 399 755
PN-PT 08:00 - 16:00
ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź


ZL-MICRODENT CENTRALOCK II®

CentraLock – II jest sztywnym, zewnątrzkoronowym elementem kotwiczącym stosowanym w przypadku braków wolnoskrzydłowych. Znajdująca się w patrycy plastikowa wkładka, którą można łatwo aktywować zezwala na dogodne wprowadzenie protezy poprzez patrycę. Patryca została wykonana ze stopu Pt/Ir i można ją łączyć z innymi metalami poprzez odlewanie. Matryca składa się z czystego tytanu; łączymy ją z innymi stopami za pomocą spawania laserem lub techniką klejenia. W przypadku zastosowania zasuwy CentraLock – II w sytuacji braków wolnoskrzydłowych należy zastosować indywidualne ramię stabilizujące (rozdzielacz naprężeń poprzecznych).

cl1

cl3

cl2


Prawa Autorskie Zastrzeżone - AllDentPharm®