AllDentPharm® | Partner Godny Zaufania
TEL. (42) 683 36 35 | (42) 683 36 34 | 600 399 755
PN-PT 08:00 - 16:00
ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź


ZL-MICRODENT CENTRALOCK MI® multifunkcyjny

centralock1

Zewnątrzkoronowa zasuwa prętowa CentraLock MI jest sztywnym elementem kotwiącym, znajduje swoje zastosowanie w przypadku mostów łączonych za pomocą śrub. Po utracie zęba filarowego istnieje możliwość zaplanowania nowego uzupełnienia protetycznego za pomocą istniejącej już protezy (części pierwotne i wtórne) np: ryglowaną protezę w przypadku braku jednoskrzydowgo lub ruchomą protezę z odpowiednią frykcją zastosowaną w przypadku braku dwuskrzydłowego. Przez łatwą wymianę elementów znajdujących się w matrycy ujednolicono zastosowanie w każdym możliwy przypadku.

centralock2

Automatyczna zasuwa ryglowa jest używana w przypadku zastosowania uzupełnień protetycznych przy brakach jedno- lub dwuskrzydłowych. Oś rygla można zamontować w matrycy od strony przedsionkowej jak i policzkowej. W ten sposób można zastosować rygiel we wszystkich czterech kwadrantach. Poprzez wymianę elementów ryglujących na elementy frykcji tworzymy dwuskrzydłowe uzupełnienie protetyczne za pomocą istniejącej już protezy. Wersja z ryglem służyć może również do wykonania mostu przy ubytku ostatniego filaru. Po odpowiednim założeniu implantu przeprowadzamy przebudowę całej konstrukcji na most skręcany.

centralock3

Zasuwa z rodziny CentraLock MI wykorzystywana w przypadku zastosowania protez w brakach dwuskrzydłowych oraz protezach uzupełniających niewielkie braki uzębienia. W matrycy znajduje się wkładka z plastiku umożliwiająca łagodne wprowadzenie protezy poprzez patrycę. Za pomocą śruby aktywującej, która znajduje się u podstawy zasuwy można indywidualnie nastawić frykcję.

centra4

centra5

centra6


Prawa Autorskie Zastrzeżone - AllDentPharm®