AllDentPharm® | Partner Godny Zaufania
TEL. (42) 683 36 35 | (42) 683 36 34 | 600 399 755
PN-PT 08:00 - 16:00
ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź


Profilare 100

profilare-100

Profilare 100 jest specjalnym, twardym gipsem, zgodnym z wymogami normy DIN EN ISO 6873:2000, typ III, wiąże w nor­malnym czasie. Przeznaczony do uzupełnień protetycznych z tworzyw sztucznych, napraw i modeli sytuacyjnych

  Profilare 100 jest statyczny – pozwala na łatwe tworzenie modeli. Sprawia, że praca jest łatwa a jej wynik godny zaufania!

 • W / P [ml] H20 na 100 g proszku – 30
 • Czas mieszania maszynowy (manualny) [s] – 30
 • Czas obróbki [min] – 6-7
 • Czas wiązania [min] – 9-10
 • Wyjęcie z formy po [min] – 20
 • Twardość w skali Rockwell’a po 30 min. [N/mm2] – 80
 • Twardość w skali Rockwell’a po 60 min. [N/mm2] – 100
 • Twardość w skali Rockwell’a po 24h. [N/mm2] – >100
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1h [MPa] – 35
 • Wytrzymałość na ściskanie po 24h [MPa] – >35
 • Współczynnik ekspansji [%] – <0,20


Prawa Autorskie Zastrzeżone - AllDentPharm®