AllDentPharm® | Partner Godny Zaufania
TEL. (42) 683 36 35 | (42) 683 36 34 | 600 399 755
PN-PT 08:00 - 16:00
ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź


Scheftner

Założona w roku 1987 firma S&S Scheftner GmbH z Moguncji w Niemczech znacznie ugruntowała swą pozycję na rynku jako producent stopów dentystycznych nie zawierających metali szlachetnych. Ponad 30-letnie doświadczenie w dystrybucji stopów dentystycznych i metali szlachetnych wykorzystano od ponad 20 lat również w produkcji i dystrybucji wysokojakościowych stopów metali nieszlachetnych do zastosowań dentystycznych.

Od roku 2008 rozwój i produkcja stopów do zastosowania dentystycznego i medycznego stały jedną z podstawowych dziedzin działalność przedsiębiorstwa. Stopy dentystyczne firmy S&S Scheftner charakteryzują się wysoką siłą wiązania z masami ceramicznymi oraz posiadają doskonałe parametry techniczne. W zależności od rodzaju wykorzystanych mas ceramicznych możliwe jest stosowanie zarówno krótkiego jak i długiego czasu schładzania.

Obecnie już markowe produkty, Starbond i Modelstar od wielu lat są z powodzeniem wykorzystywane przez wielu techników dentystycznych. Niedawno wprowadzony na rynek stop kobaltowo-chromowy (CoCr) Starbond CoS, wykorzystano do produkcji ponad 1 miliona prac protetycznych licowanych ceramiką. Oprόcz stopόw, asortyment firmy Scheftner obejmuje ponadto masy osłaniające, wszelkie produkty pomocnicze, związane ze specyfiką stopów dentystycznych nie zawierających metali szlachetnych, tlenek cyrkonu „ZiroStar” oraz wszelkie materiały eksploatacyjne dla laboratoriów protetycznych i gabinetów dentystycznych. Firma S&S Scheftner już od ponad 10 lat jest obecna na rynku polskim.

Podczas ostatnich targów IDS w roku 2009 firma S&S Scheftner przedstawiła swoj nowy produkt, odpowiednio zmodyfikowane stopy w formie dysku (krążka). Stop kobaltowo-chromowy (CoCr) i niklowo-chromowy (NiCr) w formie dysku stworzono z przeznaczeniem do produkcji wszelkiego rodzaju prac protetycznych frezowanych przy zastosowaniu frezarek sterowanych alfa numerycznie (CNC).

Postęp w zakresie technologii CAD/CAM spowodował, że produkty te zostały odpowiednio zmodernizowane i dziś z powodzeniem dominują na dynamicznie rozwijającym się rynku dentystycznym. W 2010 roku zaprezentowany został Starbond CoS basic Disc. W ten sposόb poddany wieloletnim testom stop Starbond CoS (CoCr) udostępniony został obecnie technikom dentystycznym w optymalnej wersji do wykorzystania w połączeniu z technologią CAD/CAM. Dyski Starbond przystosowane są do produkcji części mostów, frezowanych teIeskopόw pierwotnych, belk i zasuw, suprakonstrukcji w implantologii, łącznikόw, podbudόw metalowych pod korony i mosty przeznaczonych do licowania ceramiką.

Patrz: http://wissner-gmbh.de/Video/dental%20video%20imago.htm

Pracownicy centrów frezowania, w których Starbond Cos basic Disc regularnie poddawany jest obróbce, są zachwyceni właściwościami skrawania tego materiału. W porównaniu do innych materiałów, wykonanych ze stopów CoCr, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi i parametrόw frezowania, w czasie obróbki powstają stosunkowo krótkie wióry, które w znacznym stopniu ułatwiają ich dalszy transport maszynowy. Dzięki temu w czasie frezowania materiał „nie smaruje się” i pozytywnie wpływa na zużycie narzędzi skrawania. Twardość dysków rzędu 330 HV 10 jest w porównaniu z innymi materiałami dostępnymi na rynku stosunkowo niska, co pozytywnie odbija się na trwałości narzędzi frezerskich.

Uwaga! Wielu producentów dysków podaje parametr twardości dla konwencjonalnego stopu po odlaniu, który jest zasadniczo niższy niż ten, przed dokonaniem odlewu. Stopień twardość podawany przez firmę S&S Scheftner odpowiada faktycznej twardości stopu Starbond CoS basic disc. Jeszcze ważniejszym czynnikiem charakteryzującym twardość Starbond CoS basic Disc jest to, że w przeciwieństwie do innych materiałów, twardość dotyczy całej powierzchni dysku, (tzn. na krawędziach, na środku powierzchni oraz wewnątrz dysku). Dzięki tym czynnikom możliwe jest idealne dobranie narzędzi skrawania, które gwarantują uzyskanie perfekcyjnych rezultatów. Staranny nadzór nad procesem produkcyjnym sprawia (specjalna technologia odlewnia stopu), że uzyskiwany wytop charakteryzuje się szczególnie wysokim stopniem homogeniczności i czystości.

Materiał ten przeznaczony jest dla wszystkich otwartych systemów frezujących sterowanych alfa numerycznie (CNC), obrabiających dyski o średnicy 98,3 mm ze stopniem oraz 99,5 mm bez stopnia, – grubość dysków znajduje się w przedziale od 8 do 18 mm. Poza stopami nieszlachetnymi, paletę produktów oferowanych przez firmę S&S Scheftner uzupełniają: tlenek cyrkonu, wosk oraz materiały kompozytowe do zastosowań w systemach CAD/CAM.

Technicy dentystyczni stosujący materiał Starbond CoS basic Disc korzystają jednocześnie z wielu jego zalet: pracują materiałem, który od lat sprawdza się w produkcji uzupełnień protetycznych, poza dobrą skrawalnością posiada także doskonałe właściwości polerskie oraz spajająco-łączące materiał ceramiczny. Jasna warstwa tlenków po oksydacji gwarantuje perfekcyjną estetykę. Współczynnik rozszerzalności cieplnej rzędu 14,0 μm/m °C gwarantuje idealne napalania wszelkiego rodzaju ceramik wysokotopliwych. W zależności od rodzaju zastosowanej ceramiki nie jest konieczne zastosowanie fazy chłodzenia.


Prawa Autorskie Zastrzeżone - AllDentPharm®