Nacera® Pearl Multi‐Shade

Wielowarstwowy tlenek cyrkonu.

Nowe dyski materiałowe Nacera® Pearl Multi Shade Fräsblanks są niczym innym niż eleganckim i ekonomicznym systemem do produkcji w pełni anatomicznych koron.
W celu zapewnienia możliwości reprodukcji wszystkich kolorów zębów zostały one podzielone na kategorie A, B, C i D.

Ich aplikacja jest prosta. W zależności od wysokości spozycjonowania wzorca na dysku materiałowym typu A można uzyskać skalę odcieni w zakresie A3, A2 i A1.

To samo dotyczy innych kolorów. Wysokość 18 mm zapewnia, dostateczną ilość miejsca na przemieszczenie pionowe. Jednak szczególną cechę stanowią cztery odpowiednio dobrane warstwy kolorystyczne, które zawsze zapewniają delikatne, niewidoczne przejścia kolorystyczne w obrębie wykonywanego uzupełnienia.

Nacera® Clean

Środek czyszczący do pieców spiekających.

Nacera® Clean jest proszkiem do czyszczenia komory pieca do wykonywania spieków.
Zaatakowane przez barwniki pręty grzewcze oraz osady powstające w komorze spiekania są częstą przyczyną przebarwień lub zanieczyszczeń spiekanych obiektów. Zastosowanie Nacera® Clean powoduje eliminację tych zanieczyszczeń z atmosfery pieca, wiąże je,a tym samym gruntownie oczyszcza komorę spiekania.
Dzięki temu kolejne spieki będą czyste kolorystycznie i będą trzymać zamierzony odcień.
Brak tworzenia się nowych złogów w komorze spiekania wydłuża żywotność elementów grzewczych.

W celu przeprowadzenia gruntownego czyszczenia komory spiekania polecamy zestaw startowy (Starter Kit) o zawartości 200g środka czyszczącego. Regularne czyszczenia, przypadające na czas okresowej konserwacji komory pieca wymagają użycia 30g środka czyszczącego.